AKTUALNOŚCI
13 07 2017
Wspólne szkolenie z funkcjonariuszami policji
  • drukuj

 

W ostatnim czasie odbyły się kolejne wspólne ćwiczenia z funkcjonariuszami Polskiego Kontyngentu Policyjnego EULEX w Mitrovicy.


Tematem zajęć było forsowanie przeszkód technicznych za pomocą strzelby gładkolufowej typu mossberg 500a z użyciem dwóch rodzajów amunicji do tego przeznaczonej. Po przedstawieniu zasad bezpieczeństwa funkcjonariusz policji omówił przygotowanie broni i amunicji, indywidualnej ochrony balistycznej operatora, ustawienie, poruszanie się i taktykę działania w zespole bojowym operatorów torujących tzw. "cikich", taktykę użycia strzelby gładkolufowej ze wskazaniem newralgicznych punktów pokonywanych przeszkodach. Następnie powyższą wiedzę zweryfikowano w części praktycznej, przeprowadzając strzelanie do wskazanych celów.


Drugim tematem zajęć było pokonywanie przeszkód technicznych, jakimi są powierzchnie przeszklone, za pomocą hooligana, łomu i młota, a także z wykorzystaniem drabinki szturmowej. Na koniec przypomniano zdobytą wiedzę i wspólnie dokonano omówienia.


Na zakończenie ćwiczenia operator podziękował za wspaniałą atmosferę im towarzyszącą i podsumował przedsięwzięcie słowami: „Jestem pod ogromnym, pozytywnym wrażeniem tego jak sprawnie i profesjonalnie biorący udział w zajęciach wykorzystali nabyta wiedzę.


Tekst i zdjęcia: st. szer. Sebastian Brzezina

‹‹ cofnij