AKTUALNOŚCI
13 06 2017
Fire Phobia w Kosowie
  • drukuj

 

Żołnierze kompanii manewrowej XXXVI zmiany PKW KFOR wspólnie z żołnierzami węgierskimi uczestniczyli w treningu FIRE PHOBIA.

 

 

Celem szkolenia było przećwiczenie postępowania w przypadku użycia przez demonstrantów substancji zapalających (pot. koktajli Mołotowa) oraz doskonalenie umiejętności już nabytych w kraju. Było ono podzielone na trening indywidualny oraz zespołowy w ramach pododdziału. Żołnierze biorący udział w treningu zostali wyposażeni w ognioodporne mundury, kombinezony i buty.

 

Nie było to pierwsze szkolenie tego rodzaju, bowiem w ramach certyfikacji żołnierze utrwalali opanowane dotychczas elementy fire phobii. Na początku instruktorzy przypomnieli podstawowe zasady i techniki działania. Kolejnym etapem był trening  praktyczny, podczas którego ćwiczono przyjmowanie odpowiednich postaw w przypadku kontaktu z substancjami łatwopalnymi, unikanie obrażeń w czasie zamieszek oraz dynamiczne opuszczenie rejonu zagrożenia z jednoczesnym zachowaniem jednolitego szyku ugrupowania.

 

Żołnierze zrealizowali postawione im zadania, co potwierdziły stosowne certyfikaty otrzymane przez uczestników, potwierdzające ukończenie szkolenia.Był to kolejny element podtrzymania zdolności żołnierzy kompanii manewrowej do wykonywania zadań w rejonie odpowiedzialności mandatowej, a w szczególności do prawidłowego reagowania na zagrożenia.

 

Tekst: ppor. Szymon Niewada

Zdjęcia: st. szer. Sebastian Brzezina

‹‹ cofnij