AKTUALNOŚCI
19 05 2017
Uroczyste pożegnanie
  • drukuj

W czwartek, 18 maja 2017 roku, odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy odchodzących z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych (DO RSZ).

 

Uroczystość miała miejsce w Sali Tradycji Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Swoją służbę w DO RSZ zakończyli:

 

- pułkownik Andrzej Wasielewski - dotychczasowy Szef Oddziału Reagowania Kryzysowego i Współdziałania z Układem Pozamilitarnym DO RSZ, z dniem 22 maja zostanie wyznaczony na stanowisko dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej. Pułkownik Wasielewski został jednocześnie, decyzją Ministra Obrony Narodowej, odznaczony złotym medalem „Za zasługi dla obronności kraju”.

 

- podpułkownik Bartłomiej Lorek - Szef Wydziału Analiz Rozpoznawczych DO RSZ, z dniem 22 maja wyznaczony zostanie na stanowisko Szefa Wydziału Analiz Zagrożeń na Flance Wschodniej Zespołu Analitycznego w Ośrodku Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej.

 

- podpułkownik Karol Malinowski – do tej pory Starszy Specjalista Oddziału Kontroli Operacyjnej i Certyfikacji DO RSZ, od 22 maja przechodzi na stanowisko Szefa Oddziału Planowania w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

 

- komandor porucznik Michał Struczyk – pełnił służbę, jako Zastępca Szefa Oddziału Analiz Rozpoznawczych DO RSZ, od 22 maja zostanie Szefem Zespołu Dyżurnego Dyżurnej Służby Operacyjnej w Ośrodku Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej.

 

- major Dariusz Choderny - Specjalista w Wydziale Analiz Rozpoznawczych DO RSZ, z dniem 22 maja zostanie Starszym Specjalistą Wydziału Analizy Zagrożeń Globalnych Zespołu Analitycznego Ośrodku Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej.

 

Zgodnie z rozkazem personalnym Dyrektora Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej podpułkownik Marek Kunkel - Szef Wydziału Przetrwania i Ochrony Wojsk DO RSZ, pozostaje, do dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej do dyspozycji Komendanta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.

 

Odchodzących oficerów pożegnali: Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał dywizji Sławomir Wojciechowski, Szef Pionu Operacyjnego - Zastępca Szefa Sztabu ds. operacyjnych generał brygady Andrzej Tuz oraz Szef Pionu Planowania - Zastępca Szefa Sztabu ds. planowania pułkownik doktor Maciej Nelke. Licznie stawili się również przełożeni, podwładni, współpracownicy i koledzy żegnających się żołnierzy.

 

Uroczystość zakończyła się wpisem do Księgi Pamiątkowej Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz wykonaniem pamiątkowych fotografii.

 

Wszystkim odchodzącym życzymy powodzenia. 

 

Zdjęcia: star.chor.sztab.mar. Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij