AKTUALNOŚCI
12 05 2017
Uroczyste pożegnania misjonarzy
  • drukuj

Piątek, 12 maja 2017 roku, był dniem pożegnań dla żołnierzy wyjeżdżających, aby pełnić służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych: VI zmiany PKW RSM w Afganistanie i XXXVI zmiany PKW KFOR w Kosowie.

 

Tuż po zakończeniu oceny stopnia wyszkolenia całego kontyngentu, dokonanego w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami pk. Kabul-VI, odbyło się uroczyste pożegnanie żołnierzy VI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Resolute Support Mission w Islamskiej Republice Afganistanu. Na placu apelowym w kompleksie koszarowym 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej w Orzyszu, zebrali się: dowódca 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej generał dywizji Marek Sokołowski, Inspektor Wojsk Lądowych generał brygady Wojciech Grabowski reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Szef Pionu – Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia pułkownik Bogdan Dziewulski reprezentujący Dowódcę Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych oraz zaproszeni goście.

 

Tego samego dnia, na Placu Apelowym 6 batalionu powietrznodesantowego w Gliwicach, odbyła się uroczystość pożegnania żołnierzy XXXVI zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego Kosovo Force w Kosowie. Wziął w niej udział Podsekretarz Stanu Bartłomiej Grabski. Dowódcę Operacyjnego RSZ reprezentował Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego RSZ generał brygady pilot Tadeusz Mikutel.

 

Obie uroczystości: gliwicka i orzyska, zakończyły się podpisaniem protokołów, na mocy których kontyngenty przekazane zostały w podporządkowanie Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Wszystkim żołnierzom rozpoczynającym służbę w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych życzymy żołnierskiego szczęścia.

 

Tekst: mjr Adriana Wołyńska
Zdjecia: por. Agata Niemyjska/6BPD, mł. chor. Piotr Kamiński, szer. Adrian Jórski, ppor. Maciej Wrotniak/15GBZ

‹‹ cofnij