AKTUALNOŚCI
10 04 2017
Rocznica katastrofy smoleńskiej
  • drukuj

10 kwietnia br. żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych uczcili  pamięć gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego, który zginął w katastrofie pod Smoleńskiem.

 

W 7. rocznicę  katastrofy smoleńskiej delegacja żołnierzy i pracowników wojska pod przewodnictwem Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. Sławomira Wojciechowskiego złożyła wiązankę kwiatów oraz zapaliła znicz przed obeliskiem upamiętniającym śp. gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego. Był to symbol uczczenia Jego pamięci oraz pozostałych ofiar katastrofy smoleńskiej.

 

Gen. dyw. Sławomir Wojciechowski brał udział w uroczystościach państwowych oraz resortowych upamiętniających wszystkich, którzy zginęli w katastrofie samolotu Tu-154M.

 

W krakowskim kościele garnizonowym pw. św. Agnieszki została odprawiona Msza Święta w intencji śp. gen. broni Bronisława Kwiatkowskiego oraz gen. broni Włodzimierza Potasińskiego. We mszy udział wzięły rodziny tragicznie zmarłych generałów oraz żołnierze i pracownicy jednostek stacjonujących w garnizonie Kraków.  Po jej zakończeniu gen. dyw. Cezary Podlasiński wraz z delegacją w skład, której weszli przedstawiciele Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych złożył wiązanki kwiatów pod tablicami upamiętniającymi generałów.

 

***

 

Gen. broni Bronisław KWIATKOWSKI urodził się 5 maja 1950 roku w Mazurach na Rzeszowszczyźnie. Był absolwentem Technikum Leśnego w Krasiczynie, które ukończył w 1969 roku. Nie tyle zamiłowanie do munduru, co brak możliwości pokrycia studiów cywilnych pokierowało jego dalsze losy na drogę wojskową.

 

Służbę w Wojsku Polskim rozpoczął 1969 roku w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Po ukończeniu Szkoły promowany został na stopień podporucznika. Pierwsze stanowisko służbowe dowódcy plutonu objął w 29 Pułku Czołgów w Żaganiu. Przez następne lata dowodził kompanią piechoty w tej jednostce zdobywając tytuł „Wzorowego Dowódcy”. W 1976 roku został mianowany na stopień porucznika.


W nagrodę za osiąganie wysokich wyników w 1977 roku został skierowany na studia na Akademii Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Po ukończeniu uczelni i awansie na stopień kapitana, w roku 1980 został skierowany do 6 Dywizji Powietrzno-Desantowej w Krakowie, gdzie rozpoczął przygodę ze spadochronem, pełniąc służbę na stanowiskach dowódczych i sztabowych. Od 1985 roku major, od 1988 podpułkownik.


W 1992 roku jako pierwszy polski oficer ukończył studnia podyplomowe w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu w Niemczech. Po powrocie do kraju skierowany do pracy do Oddziału Planowania Operacyjnego Zarządu Operacyjnego w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego. W 1993 roku objął stanowisko w Dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego jako Szef Oddziału Rozpoznania i Walki Radio-Elektronicznej.


Od września 1995 roku rozpoczął roczną służbę w Polskim Kontyngencie Wojskowym w Siłach Stabilizacyjnych na Bliskim Wschodzie w Syrii (UNDOF) jako dowódca kontyngentu. W1996 roku powrócił do 6 Brygady Desantowo-Szturmowej tym razem jako dowódca. Jednostka dowodzona przez generała Kwiatkowskiego jako pierwsza uczestniczyła w realizacji programu „Partnerstwo dla Pokoju”. Podległe mu oddziały brały udział w operacjach pokojowych na Bałkanach w Bośni i Hercegowinie oraz w Kosowie. Dowodząc Brygadą sprawnie przygotował ją do działania zgodnie ze standardami NATO. Za wysokie wyniki szkoleniowe Brygada w tym okresie zdobyła dwukrotnie „Znak Honorowy Sił Zbrojnych” wręczany przez Prezydenta RP. Wykonał 325 skoków ze spadochronem.


W 1998 roku został mianowany na stopień generała brygady. Liniowe doświadczenie wykorzystywał z sukcesem w pracy sztabowej, między innymi w dowództwie Krakowskiego Okręgu Wojskowego na stanowisku Szefa Rozpoznania, a następnie w latach 2000-2003 na stanowisku Szefa Sztabu Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. W tym okresie otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

 

W lipcu 2003 roku, jako jeden z najbardziej doświadczonych oficerów objął stanowisko Zastępcy Dowódcy Wielonarodowej Dywizji Centralno-Południowej w Iraku. Po powrocie do kraju, w uznaniu zasług i profesjonalizmu w służbie, na wniosek Dowódcy Wojsk Lądowych został wyróżniony nagrodą miesięcznika „Raport – Wojsko – Technika – Obronność”, jako najlepszy dowódca w Siłach Zbrojnych oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. W maju 2004 roku decyzją Ministra Obrony Narodowej generał Kwiatkowski został wyznaczony na stanowisko Zastępcy Dyrektora Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO w Bydgoszczy. Od lutego 2005 roku został ponownie skierowany do Iraku, tym razem już przez Dowództwo Traktatu Północnoatlantyckiego na stanowisko Szefa Szkolenia Armii Irackiej w Bagdadzie.

 

W sierpniu 2005 roku po powrocie z Iraku został awansowany na stopień generała dywizji i wyznaczony na zastępcę dowódcy 2 Korpusu Zmechanizowanego w Krakowie. W lipcu 2006 roku po raz trzeci wyjechał do Iraku tym razem jako Dowódca VII Zmiany Wielonarodowej Dywizji Centrum Południe. W sierpniu tegoż roku decyzją MON został uhonorowany wpisem do Księgi Honorowej Ministra Obrony Narodowej za udział w misjach pokojowych i stabilizacyjnych oraz zaangażowanie w proces szkolenia w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego.


W uznaniu zasług oraz wykazanego bohaterstwa 11 listopada 2006 roku został odznaczony najwyższym współczesnym odznaczeniem – Krzyżem Komandorskim Orderu Wojskowego – z numerem 001. Jako najbardziej doświadczony polski generał w działaniach bojowych w dniu 20 kwietnia 2007 roku został wyznaczony na Dowódcę Operacyjnego Sił Zbrojnych, a 3 maja 2007 roku mianowany na stopień generał broni. W maju 2009 roku został mianowany przez Prezydenta RP Kanclerzem Kapituły Orderu Krzyża Wojskowego na pięcioletnią kadencję.


Generał Kwiatkowski był jednym z najbardziej doświadczonych polskich dowódców, posiadającym wysoki autorytet wśród żołnierzy, jak również dowódców NATO. Współautor nowych programów oraz rozwiązań organizacyjnych szkolenia wojskowego. Biegle władał językiem rosyjskim, angielskim i niemieckim. Pozostawił żonę i dwie córki. Rodzina na stałe mieszka w Krakowie. Żona – Krystyna wykształcenie rolnicze. Przez wiele lat pracowała w rektoracie Akademii Rolniczej w Krakowie. Poznali się 42 lata temu w czasie miesięcznej praktyki z „urządzania lasu” w Puszczy Białowieskiej. Ślub wzięli 5 lat później w 1973 roku. Córka Kamila, 34 lata, jest absolwentką Akademii Ekonomicznej i studiów podyplomowych w Krakowie. Pracuje w dużej firmie jako dyrektor handlowy. Córka Edyta, 27 lat, absolwentka Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą, Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Generał Kwiatkowski zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010.

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek
Zdjęcia: mjr Robert Siemaszko, Maciej Nędzyński, sierż.  Patryk Cieliński

‹‹ cofnij