AKTUALNOŚCI
13 03 2017
Paczki dla żołnierzy w Polskich Kontyngentach Wojskowych
  • drukuj

 

Informujemy, że można przesyłać paczki żołnierzom służącym w Polskich Kontygentach Wojskowych: PKW Afganistan RSM, PKW KFOR, PKW EUFOR/MTT, PKW EUTM RŚA, PKW OIR KUWEJT, PKW OIR IRAK, PKW CZERNICKI. 

 

Przypominamy również, że przekazywanie paczek odbywa się za pośrednictwem macierzystych jednostek wojskowych żołnierzy pełniących służbę wojskową w PKW. Ostateczny termin doręczenia paczek do jednostek wojskowych określa dowódca danej jednostki wojskowej. Paczki do CWT SZ muszą być dostarczone nie później niż do 30.03.2017r.

 

Do i od każdego żołnierza może być wysłana tylko jedna paczka

1. Gabaryty paczki:

- waga:  do 3 kg;
- opakowanie: karton pocztowy typu 2 (340 mm x 245 mm x 115 mm), dostępny w placówkach Poczty Polskiej S.A. 

 

2. Adresy: 

 

PKW Afganistan RSM:

Imię i nazwisko żołnierza
00-909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka Wojskowa 5008 …………………………………………..
                               (wpisać oznaczenie literowe bazy)
- litera „B” – oznacza bazę BAGRAM;
- litera „G” – oznacza bazę GAMBERI;
- litera „F” – oznacza bazę FENTY;
- litera „K” – oznacza bazę KABUL;
- litera „S” – oznacza bazę KANDAHAR; 

 

PKW KFOR:

Imię i nazwisko żołnierza
PKW KFOR
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13 

 

PKW EUFOR/MTT:

Imię i nazwisko żołnierza
PKW EUFOR/MTT
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13 

 

PKW EUTM RŚA:

Imię i nazwisko żołnierza
PKW EUTM RŚA
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13 

 

PKW OIR KUWEJT:

Imię i nazwisko żołnierza
PKW OIR KUWEJT
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13 

 

PKW OIR IRAK:

Imię i nazwisko żołnierza
JW 5352 „B”/ „A”
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13
Jednostka Wojskowa 5352 …………………………………………..
                           (w wpisać oznaczenie literowe bazy)
- litera „B” – oznacza lokalizację BAGDAD;
- litera „A” – oznacza lokalizację AMMAN, ALJABER, ARIF JAN 

 

PKW CZERNICKI:

Imię i nazwisko żołnierza
PKW CZERNICKI 2017
00 – 909 FUP Warszawa 119
ul. Żwirki i Wigury 9/13 

 

3. Paczki mogą zawierać przedmioty do higieny osobistej, rzeczy osobistego użytku, zdjęcia, książki itp.

 

4. Zgodnie z obowiązującym prawem istnieje zakaz, pod groźbą odpowiedzialności karno-administracyjnej -  przesyłania przedmiotów, które są niebezpieczne ze względu na swoje właściwości fizyczne lub chemiczne, m.in:

- alkoholu,
- wszelkiego rodzaju broni palnej,
- materiałów wybuchowych,
- amunicji,
- narkotyków,
- materiałów łatwopalnych,
- substancji żrących,
- leków,
- produktów i materiałów szybko psujących się,
- produktów w opakowaniach szklanych i łatwo tłukących się
- waluty i kosztowności,
- dokumentów i materiałów niejawnych,
- dóbr kultury prawnie chronionych. 

Wszystkie przesyłki przed wysyłaniem zostaną poddane kontroli. Przesyłki niespełniające ww. warunków będą zwracane nadawcom. 

 

5. Paczki muszą zawierać adres i telefon nadawcy. Przyjmowane będą wyłącznie paczki nadesłane jako zwykłe (paczki wartościowe będą zwracane nadawcom).

 

  

Wydział Prasowy DO RSZ

 

‹‹ cofnij