AKTUALNOŚCI
16 02 2017
Lot rozpoznawczy
  • drukuj

 

Żołnierze Polskiego Zespołu Łącznikow-Monitorującego LMT odbyli lot rozpoznawczy w rejonie odpowiedzialności.

 

Polski Zespół Łącznikowo-Monitorujący LMT K22 (Liaison Monitoring Team) stacjonujący w Brezovicy jest jednym z 12 zespołów wchodzących w skład JRD-S (Joint Regional Detachment – South). Polski Zespół podzielony jest na trzy sekcje działające w gminach Štrpce, Hani, Elezit oraz Kačanik. Jego głównym zadaniem jest monitorowanie sytuacji politycznej, ekonomicznej i socjalnej mieszkańców Kosowa,pełni także funkcję łącznikową pomiędzy siłami KFOR, a władzami lokalnymi i organizacjami międzynarodowymi.

 

W celu realizacji powierzonych zadań, żołnierze Zespołu LMT odbywają cykliczne loty rozpoznawcze w celu monitorowania sytuacji w strefie odpowiedzialności. Zadaniem każdego takiego lotu jest sprawdzenie terenu pod względem przejezdności dróg, stanu mostów i wiaduktów oraz ważnych obiektów infrastruktury. Szczególnej uwadze podlegają linie kolejowe, tunele, wiadukty, mosty oraz drogi. Ponadto, innym ważnym elementem patrolu jest kontrolowanie linii granicznej oraz przejść granicznych w celu zapobiegania wszelkiego rodzaju przemytom i nielegalnemu przekraczaniu granicy. Kolejne zadanie, to także zapobieganie nielegalnej wycince drzew, co w tym rejonie zdarza się dość często. Zwłaszcza w okresie zimowym oraz wczesną wiosną akcje te mają na celu także monitorowanie warstwy śniegu na zboczach i szczytach oraz możliwości powstania osuwisk błotnych i podtopień podczas roztopów.

 

Loty rozpoznawcze to nie tylko bieżące kontrolowanie newralgicznych punktów, ale także zapoznanie się ze strefą odpowiedzialności z innej, szerszej perspektywy.

  

Tekst: por. Kamila Makowiecka-Fijołek

Zdjęcia: LMT

‹‹ cofnij