AKTUALNOŚCI
01 08 2015
Nominacje generalskie
  • drukuj

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Zwierzchnik Sił Zbrojnych Bronisław Komorowski wręczył nominacje na pierwszy stopień generalski oraz awanse na kolejne stopnie generalskie i admiralski.

 

W sobotę 1 sierpnia Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski wręczył ośmiu oficerom nominacje na pierwszy stopień generalski oraz 10 generałom awanse na kolejne stopnie generalskie i admiralski. Zwierzchnik Sił Zbrojnych przyznał również odznaczenia państwowe i pamiątkowe ryngrafy.

 

Na stopień generała broni mianowani zostali:

- gen. dyw. Andrzej Fałkowski – Polski Przedstawiciel Wojskowy przy Komitetach Wojskowych NATO i UE w Brukseli;

- gen. dyw. Mirosław Różański – Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych;

- gen. dyw. Anatol Jerzy Wojtan – I zastępca szefa Sztabu Generalnego WP.

 

Na stopień generała dywizji mianowani zostali:

- gen. bryg. Wiesław Jerzy Grudziński – Dowódca Garnizonu Warszawa;

- gen. bryg. Zygmunt Andrzej Mierczyk – Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej;

- gen. bryg. Cezary Jakub Podlasiński – Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego;

- gen. bryg. Michał Edward Sikora – Inspektor Rodzajów Wojsk, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych;

- gen. bryg. Grzegorz Stanisław Sodolski – dyrektor Departamentu Budżetowego;

- gen. bryg. Włodzimierz Czesław Usarek – Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego;

 

Na stopień wiceadmirała mianowany został:

- kontradmirał Marian Jan Ambroziak – Inspektor Marynarki Wojennej, Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

- płk Stanisław Czosnek – Dowódca 1 Brygady Pancernej;

- płk Adam Duda – szef Inspektoratu Uzbrojenia;

- płk Dariusz Andrzej Górniak – Dowódca 12 Brygady Zmechanizowanej;

- płk Maciej Władysław Jabłoński – Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej;

- płk Stanisław Kaczyński – Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej;

-płk Mariusz Ryszard Wiatr – Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych;

- płk Piotr Marek Żurawski – zastępca szefa Sztabu ds. Planowania w Dowództwie Wielonarodowego Korpusu Północny-Wschód;

- ppor. Józef Jan Guzdek – Biskup Polowy Wojska Polskiego.

 

Odznaczeni zostali:


za wybitne zasługi dla umacniania obronności kraju, za osiągnięcia w pracy zawodowej
 
KRZYŻEM OFICERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
- generał brygady Jan Dziedzic
- generał broni Anatol Wojtan
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
- pułkownik Sylwester Bartoszewski
- pułkownik Wiesław Chrzanowski
- generał brygady Krzysztof Domżalski
- Ryszard Kalwasiński
- generał brygady Dariusz Łukowski
- pułkownik Piotr Płonka
- pułkownik Sławomir Więckowski
 
za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich
 
KRZYŻEM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI
 
- Roman Darowski
- Andrzej Siedlecki
 
Pamiątkowe ryngrafy otrzymali:
 
- generał broni Lech Majewski
- admirał floty Tomasz Mathea
- generał dywizji Mirosław Rozmus
- kontradmirał Czesław Dyrcz
- generał brygady Jan Gabryś

 

***

 

gen. dyw. Cezary Jakub Podlasiński

 

Dowódca Centrum Operacji Lądowych – Dowódca Komponentu Lądowego

 

Urodził się w 1961 r. w Bydgoszczy. Po ukończeniu Technikum Rolniczego w Brzostowie został podchorążym Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego, którą ukończył w 1985 r. Generał jest absolwentem Akademii Obrony Narodowej (1992 r.), podyplomowych studiów z zakresu Integracji Euroatlantyckiej i Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Humanistycznej oraz podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej. W październiku  2013 r. obronił pracę doktorską w Akademii Obrony Narodowej pt. Wpływ struktury organizacyjnej Polskich Sił Zadaniowych na realizację zadań niemilitarnych w strefie odpowiedzialności w ramach misji ISAF. Pierwsze stanowisko służbowe, dowódcy plutonu podchorążych, objął w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Pancernych w Poznaniu. Po ukończeniu Akademii Obrony Narodowej od 1992 r. służył w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego w Zarządzie Analiz w Wydziale Organizacji i Prowadzenia Badań Podczas Ćwiczeń. Po pięciu latach pracy w komórkach Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został skierowany do Oddziału Szkolenia Dowództw i Sztabów w Dowództwie Wojsk Lądowych. W DWLąd zajmował  stanowiska: specjalisty, szefa Wydziału Szkolenia i Ćwiczeń, szefa Wydziału Koordynacji Ćwiczeń Międzynarodowych i zastępcy szefa Zarządu Operacji Lądowych G-3. W lipcu 2006 r. w ramach VII zmiany PKW IRAK (2006–2007), objął stanowisko szefa sztabu w wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe.  Od lipca 2008 do 30 czerwca 2011 r. pełnił obowiązki szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP. 1 lipca 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej w Świętoszowie, z którą dwa lata później, 5 listopada 2013 r., wyjechał do Afganistanu  na XIV zmianę PKW Afganistan jako jej dowódca. Z misji powrócił 6 czerwca 2014 r. 1 lipca 2014 r. został wyznaczony na dowódcę Centrum Operacji Lądowych – dowódcę Komponentu Lądowego. Gen. C. Podlasiński jest żonaty, ma dwóch synów.

 

***

 

gen. dyw. Włodzimierz Czesław Usarek

 

Dowódca Centrum Operacji Powietrznych – Dowódca Komponentu Powietrznego

 

Urodził się w 1963 r. w Dąbrowie Górniczej. W 1982 r.  rozpoczął służbę wojskową w dęblińskiej Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej. W czasie nauki - na trzecim roku studiów - uzyskał tytuł pilota wojskowego klasy III. 29 listopada 1986 r. promowany do stopnia podporucznika otrzymał dyplom ukończenia studiów zawodowych uzyskując tytuł pilota klasy II. Wyznaczony na stanowisko pilota klucza lotniczego w 41. pułku lotnictwa myśliwskiego, gdzie kolejno obejmował stanowisko starszego pilota, dowódcy klucza lotniczego i zastępcy dowódcy eskadry. Wykonując loty na samolocie MiG–21MF uzyskał w 1989 r. pierwszą klasę pilota wojskowego. Brał też udział w lotach na DOL oraz uzyskał tytuł instruktora–pilota we wszystkich warunkach atmosferycznych. W 1990 r. kończy Wyższy Kurs Doskonalenia Oficerów oraz zdobywa tytuł mistrza taktyki na olimpiadzie wiedzy taktycznej 2. Korpusu Obrony Powietrznej. W kolejnym roku rozpoczyna studia na Akademii Obrony Narodowej, którą – w stopniu kapitana – kończy w 1993 r. Po ukończeniu Akademii trafia do 28. pułku lotnictwa myśliwskiego na stanowisko dowódcy eskadry. Przechodzi przeszkolenie na samolocie MIG–23MF, a w 1995 r. uzyskuje mistrzowską klasę pilota. Tego samego roku obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy pułku ds. szkolenia a następnie w 1997 r. zostaje zastępcą dowódcy ds. liniowych. Wykonuje loty na samolocie MiG–21MF, zostaje instruktorem i bierze czynny udział w szkoleniu pilotów oraz ćwiczeniach lotniczych "Orli Szpon". Kolejnym etapem kariery zawodowej generała było ukończenie kursu dowódców oddziałów w Akademii Narodowej. W 1998 r. zostaje wyznaczony na stanowisko dowódcy 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W międzyczasie przeszkala się na samoloty MiG–29 i przygotowuje pierwszą grupę pilotów do struktur NATO. W ramach partnerstwa NATO wykonuje loty w Dijon z pilotami 1. pułku lotnictwa myśliwskiego. W 2001 r. zostaje dowódcą 23. Bazy Lotniczej, kończąc równocześnie studia podyplomowe na Akademii Podlaskiej w zakresie zarządzania zasobami osobowymi i jednostkami terytorialnymi. W 2002 r. rozpoczyna Podyplomowe Studia Operacyjno – Strategiczne w Akademii Obrony Narodowej, które kończy rok później. Od 2004 r. pełni służbę w Dowództwie Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej, a następnie w Dowództwie Sił Powietrznych na stanowisku zastępcy Szefa Wojsk Lotniczych. 12 lutego 2007 r. obejmuje stanowisko dowódcy 2. Brygady Lotnictwa Taktycznego, po czym 3 maja 2007 r. zostaje mianowany do stopnia generała brygady. Od 1 stycznia 2009 r. pełni obowiązki dowódcy 2 Skrzydła Lotnictwa Taktycznego – związku taktycznego posiadającego na wyposażeniu samoloty F-16. W grudniu 2013 r. broni doktorat na Wydziale Maszyn Roboczych i Transportu Politechniki Poznańskiej. 1 stycznia 2014 r. obejmuje obowiązki dowódcy Centrum Operacji Powietrznych – Dowódcy Komponentu Powietrznego. Gen. Włodzimierz Usarek wykonywał loty na samolotach Lim 5, TS-11 oraz MiG-21MF, MiG-23MF i MiG-29. Dodatkowo wykonywał loty zapoznawcze na samolotach Mirage 2000, Hawk, F-16, F-15 oraz Alfa Jet. Za sterami samolotów spędził ponad 1,8 tys. godzin. Jest żonaty, ma dwóch synów. Interesuje się myślistwem oraz wędkarstwem. Za zasługi i osiągnięcia odznaczony przez prezydenta RP: Brązowym, Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz Lotniczym Krzyżem Zasługi. Za wzorową służbę w lotnictwie Sił Zbrojnych RP, w szczególności za duży wkład w jego rozwój, umacnianie gotowości bojowej i szkolenie kadr lotniczych gen. W. Usarek został dwukrotnie wyróżniony przez ministra obrony narodowej tytułem honorowym "Zasłużony Pilot Wojskowy" oraz wpisem zasług do Księgi Honorowej Wojska Polskiego (2013 r.).

 

Tekst: ppłk Piotr Walatek
Zdjęcia: Robert Siemaszko

‹‹ cofnij