AKTUALNOŚCI
02 07 2015
Święto DO RSZ
  • drukuj
st. chor. Arkadiusz Dwulatek

„Zarówno obecny generał Marek Tomaszycki, jego poprzednicy, a także Ci którzy są tu z nami obecni w naszej wdzięcznej pamięci, mogą być dumni z tego, czym na przestrzeni ostatnich 11 lat stało się Dowództwo Operacyjne. Jaki poziom, zdolności, gotowości, kompetencji osobistej, zbiorowej, zespołowej zdołało wypracować i wytworzyć” mówił podsekretarz stanu w MON dr hab. Robert Kupiecki na święcie Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

Uroczystość rozpoczęła się od złożenia przez prowadzącego gen. bryg. Andrzeja Tuza meldunku Dowódcy Operacyjnemu Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Markowi Tomaszyckiemu. Następnie przy dźwiękach Mazurka Dąbrowskiego na maszt podniesiona została flaga państwowa.

 

Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych w swoim przemówieniu przypomniał początki Dowództwa Operacyjnego: „Pierwszymi poważnymi wyzwaniami było przejęcie dowodzenia misją wojskową w Iraku oraz narodowe dowodzenie Polskimi Kontyngentami Wojskowymi. Przygotowanie i przeprowadzenie, największego w Siłach Zbrojnych ćwiczenia operacyjnego z wojskami pod kryptonimem Anakonda w 2006 roku”. Mówił o jego historii i zadaniach na przestrzeni mijających 11 lat, podkreślając zmiany jakie nastąpiły w 2014 roku po reformie systemu dowodzenia i kierowania Siłami Zbrojnymi: „Do najważniejszych zadań, które przejęliśmy ze Sztabu Generalnego WP należy tworzenie stanowiska Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych, należy również przejęcie reagowania kryzysowego, obrona powietrzna granic Polski, wsparcie obrony granicy morskiej”. Generał Tomaszycki szczególnie podkreślił zadania Dowództwa w systemie zintegrowanego rozpoznania, które napędzają całe Siły Zbrojne i wspomagają bezpieczeństwo państwa „poprzez współpracę, przepływ informacji mamy obraz tego co naprawdę się dzieje i co może zagrażać naszej Rzeczpospolitej, a że sytuacja jest trudna i niebezpieczna to wszyscy o tym wiemy … takie współdziałanie daje nam dzisiaj rzeczywisty obraz zagrożeń i dzięki temu jesteśmy w stanie odpowiednio wcześniej reagować.” Wspomniał również o zakończonych przedsięwzięciach minionego roku i priorytetach na przyszłość: „przeprowadziliśmy przede wszystkim ćwiczenie Anakonda 14. To międzynarodowe ćwiczenie było wielkim sukcesem, które pokazało siłę polskich SZ w wymiarze koalicyjnym. Zakończyliśmy misję ISAF a jednocześnie rozpoczęliśmy jej kontynuację czyli misję Resolute Support”. Zaznaczył jak ważna jest to misja „Myślę, że swoją działalnością razem z innymi nacjami pokażemy, że jesteśmy w stanie przygotować siły bezpieczeństwa Afganistanu, aby to państwo samodzielnie funkcjonowało”. Podsumowując rok i mówiąc o wyzwaniach nadmienił: „Prowadziliśmy bardzo intensywne działania w zakresie reagowania na sytuację na Ukrainie, ale również w ramach reagowania kryzysowego, przeprowadziliśmy trzy ćwiczenia pk. Renegade/Kaper. Czeka nas trudne ciężkie, codzienne szkolenie i praca, ale największym wyzwaniem będzie przyszłoroczne ćwiczenie Anakonda 16”. W swoim wystąpieniu podziękował wszystkim instytucjom wspierającym, dowódcom PKW oraz żołnierzom służącym w kontyngentach.

 

Specjalne słowa skierował do żołnierzy rannych i poszkodowanych, rodzin żołnierzy poległych a także stowarzyszeń wspierających weteranów. Wskazując, że dzięki ich aktywności, codziennej obecności widać jakie są potrzeby środowiska i dokonywany jest postęp w systemie opieki.

 

Na koniec swojego przemówienia Dowódca Operacyjny RSZ złożył wszystkim serdeczne życzenia z okazji święta. Poprosił również zgromadzonych o złożenie hołdu i uczczenie minutą ciszy żołnierzy poległych w misjach poza granicami kraju.

 

Święto Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ było także okazją do wręczenia wyróżnień i odznaczeń oraz uhonorowania żołnierzy i pracowników wojska.

 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej:

 

Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę

płk Daniel Butryn

płk Krzysztof Gramsz

kmdr por. Andrzej Leśniewski

 

Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę

mjr Wojciech Krawiecki

mjr Krzysztof Witek

 

za nienaganną służbę w Polskich Kontyngentach Wojskowych poza granicami państwa:

 

Gwiazdą Afganistanu

ppłk Andrzej Łydka

 

Gwiazdą Załóg Lotniczych

mjr Wiesław Kujawiak

kpt. Adam Śreniawski

kpt. Piotr Kraśko

por. Michał Starzomski

por. Jacek Goluch  

 

Minister Obrony Narodowej nadał w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej:

 

Złoty Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju

płk Rafał Nowak

st.chor.szt. Adam Roik

mjr Paweł Modrzejewski

mjr Wieńczysław Nowak

kmdr ppor. Marcin Mięsikowski

 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju

kmdr por. Rosław Jeżewski

mjr Marcin Śliż

mjr Jan Witkowski

mjr Bogdan Tolko

kmdr ppor. Iwona Anduła

 

Brązowy Medal Za Zasługi Dla Obronności Kraju

mjr Antoni  Półtorak

mjr Grzegorz Majka

kpt. Jarosław Wołowiecki

st.chor. Bartosz Kopeć

chor. Paweł Zienkiewicz

 

Ponadto Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych wyróżnił podległą kadrę i pracowników wojska: Kordzikiem Honorowym Sił Zbrojnych RP, Tytułem Honorowym Zasłużony Żołnierz RP i Odznaką Tytułu Honorowego – II Stopnia, Odznaką Honorową Wojsk Lądowych, Odznaką Honorową Sił Powietrznych Oraz Odznaką Honorową Wojsk Specjalnych, Urlopem Nagrodowym, Listem Gratulacyjnym, Dyplomem Uznania i Pochwałą.

 

W imieniu Ministra Obrony Narodowej życzenia z okazji święta Dowództwa złożył podsekretarz stanu w MON dr hab. Robert Kupiecki. W swoim wystąpieniu nawiązał do słów Dowódcy Operacyjnego RSZ: „Słowa generała Tomaszyckiego, które słuchałem uważnie sygnalizowały nie tylko dumę z osiągnięć ale także świadomość zadań, wagi tych zadań dla bezpieczeństwa Państwa dla bezpieczeństwa narodowego.

Praca w Dowództwie Operacyjnym trwa nieprzerwalnie, nie przerywają jej święta, nie przerywają weekendy, nie przerywają wolne dni. To znak roli, jakie to Dowództwo Operacyjne pełni w systemie bezpieczeństwa Państwa, nie tylko jako element łączący informacje o zagrożeniach  o sytuacji bezpieczeństwa, nie tylko jako instytucja kierująca, dowodząca naszymi kontyngentami poza granicami Państwa, ale także w swojej nowej roli, jako instytucja zabezpieczająca warunki pracy Nowego Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych. To nie tylko dowód uznania osobistych kompetencji Pana generała Tomaszyckiego, ale także klasy, zdolności i kompetencji roli jaką pełni to Dowództwo. Jesteście dzisiaj świadkami tych zdarzeń. Możecie być Państwo dumni z tego kim jesteście, co zdołaliście na przestrzeni tych lat osiągnąć.

W dniu takim jak dzisiaj nie sposób, nie skierować dobrych ciepłych myśli do tych żołnierzy, oficerów, pracowników wojska, którzy pełnią służbę poza granicami kraju. Wasza służba poza granicami kraju, jest nie tylko sposobem podnoszenia naszych umiejętności, podnoszenia zdolności  gotowości bojowej i budowania interoperacyjności, zdolności współdziałania z naszymi sojusznikami  z naszymi partnerami, ale wasza codzienna służba tu w kraju i poza granicami to także wypracowywanie marki Polski. Pozycja Polski w Europie, pozycja Polski w świecie jest także dzisiaj dziełem polskiego żołnierza, jest waszym dziełem. Macie dobre powody, nie od święta, ale na co dzień, by  być z tego powodu dumni. Wszystkim nagrodzonym za służbę, wszystkim odznaczonym, w każdy sposób uhonorowanym serdeczne gratulacje składam w imieniu własnym, w imieniu Ministra Obrony Narodowej to taki drobny wyraz wdzięczności, drobny wyraz podsumowania Waszej codziennej służby”.

 

Oficjalną część uroczystości zakończyło odegranie „Pieśni reprezentacyjnej WP” oraz przemarsz pododdziałów. W trakcie defilady na niebie pojawiły się samoloty Zespołu Akrobacyjnego Orlik wykonując przelot nad maszerującymi żołnierzami. Asystę honorową podczas uroczystości wystawiło Dowództwo Garnizonu Warszawa.

 

Przed uroczystym apelem delegacje: Dowództwa Operacyjnego RSZ na czele z gen. broni Markiem Tomaszyckim, Panie Krystyna Kwiatkowska i Barbara Poluchowicz oraz przedstawiciele szkoły im gen. B.Kwiatkowskiego z m. Mazury złożyły wiązanki kwiatów przed obeliskiem poświęconym śp. generałowi broni Bronisławowi Kwiatkowskiemu, Dowódcy Operacyjnemu w latach 2007 – 2010, który zginął w katastrofie 10 kwietnia 2010 r.

 

W godzinach porannych kadra oraz pracownicy wojska DO RSZ uczestniczyli w Mszy Świętej, podczas której poświecono i odsłonięto tablicę z symbolami Dowództwa Operacyjnego RSZ. Stanowiło to intencję zawierzenia Matce Bożej Hetmance Żołnierza Polskiego Dowództwa oraz jego żołnierzy i pracowników.

 

W kompleksie gdzie rozmieszczone jest DO RSZ, zaproszeni goście, żołnierze i pracownicy wojska, rodziny oraz studenci pobliskiej Wojskowej Akademii Technicznej mogli zobaczyć wystawę statyczną sprzętu będącego na wyposażeniu SZ. Swoje punkty wystawiennicze mieli również przedstawiciele polskiego przemysłu zbrojeniowego prezentując nowoczesną myśl techniczną oraz sprzęt rodzimej produkcji.

 

Obchody święta Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych swoją obecnością uświetnili: dyrektor Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi Biura Bezpieczeństwa Narodowego dr Lech Konopka, który reprezentował Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Obrony Narodowej reprezentował podsekretarz stanu dr hab. Robert Kupiecki, przedstawiciel Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej senator Sławomir Preiss, Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego reprezentował I zastępca gen. dyw. Anatol Wojtan wraz z kierowniczą kadrą Sztabu Generalnego WP, Dowódcę Generalnego Rodzajów SZ reprezentował zastępca Dowódcy Generalnego gen. dyw. Jerzy Michałowski wraz z kierowniczą kadrą Dowództwa Generalnego RSZ i dowódcami dywizji, przedstawiciele departamentów i instytucji MON na czele z dyrektorem Departamentu Kontroli gen. broni Zbigniewem Głowienką oraz Dyrektorem Departamentu Kadr gen. dyw. Andrzejem Wasilewskim, przedstawiciele instytucji wielonarodowych na czele z dowódcą Wielonarodowego Korpusu Północ-Wschód gen. broni Bogusławem Samolem, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej gen. bryg. Piotr Nidecki, przedstawiciele wywiadu i kontrwywiadu wojskowego z szefem Agencji Wywiadu gen. bryg. Maciejem Hunią, szefem Służby Wywiadu Wojskowego gen. bryg. Radosławem Kujawą, zastępca szefa Służby Kontrwywiadu Wojskowego płk Maciej Matusiak, duszpasterstwo wojskowe na czele z Ewangelickim Biskupem Polowym Wojska Polskiego Jego Ekscelencją ks. bp płk Mirosławem Wolą, reprezentującym Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. płk Januarym Wątrobą, reprezentującym Prawosławnego Ordynariusza Polowego Wojska Polskiego ks. płk Eugeniusza Bujko, magnificencje rektorów uczelni wojskowych na czele z rektorem komendantem Wojskowej Akademii Technicznej gen. bryg. prof. Zygmuntem Mierczykiem, prorektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych płk dr Piotrem Pertkiem, prorektorem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych gen. dyw. rez. dr Krzysztofem Załęskim, przedstawiciele służb mundurowych: Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Policji, Dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Janusza Skulicha, dowódcy Polskich Kontyngentów Wojskowych w Islamskiej Republice Afganistanu, Kosowie, Bośni i Hercegowinie, Republice Środkowoafrykańskiej oraz na Litwie, byli żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego na czele z pierwszym jego dowódcą gen. broni Henrykiem Tacikiem oraz szefem Inspektoratu Wsparcia SZ byłym Dowódcą Operacyjnym SZ gen. broni Edwardem Gruszką, dyrektor Centralnej Biblioteki Wojskowej dr Jan Tarczyński, Pani Krystyna Kwiatkowska i Pani Barbara Poluchowicz, przedstawiciele wojskowego korpusu dyplomatycznego, władz lokalnych i samorządowych a także przedstawiciele przemysłu obronnego.Szczególnie miło było nam gościć: dyrektora Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa ppłk Leszka Stępnia, przedstawicieli kombatantów misji pokojowych Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz rannych i poszkodowanych z prezesem Zarządu Głównego Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach poza Granicami Kraju st. chor. szt. w st. spoczynku Tomaszem Klocem, wiceprezesa Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ płk. rez. Waldemara Wojtana, dowódców i kadrę jednostek bezpośrednio podległych byłych i obecnych żołnierzy oraz pracowników Dowództwa oraz wszystkich sympatyków.Tekst: ppłk Piotr Walatek

Zdjęcia: st. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek

‹‹ cofnij