AKTUALNOŚCI
31 05 2015
XXXII zmiana PKW KFOR rozpoczęła misję
  • drukuj

 

 

31 maja br. roku w bazie Novo Selo w Kosowie odbyło się uroczyste przekazanie obowiązków Dowódcy Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR.

 

W uroczystości udział wzięli m.in.: przedstawiciele polskiego parlamentu na czele z Markiem Biernackim, ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Macedonii, Jacek Multanowski, zastępca Dowódcy Wielonarodowej Grupy Bojowej Wschód (MNBG – E)- pułkownik Michael Detomo, przewodniczący Zespołu Przekazania Dowodzenia pułkownik Zbigniew Ząbek, zastępca Dowódcy Jednostki Polskiej Policji EULEX w Mitrowicy, podinspektor Michał Kocot, Szef Grupy Oficerów Łącznikowych UNMIK – pułkownik Rafał Jarmurzyk a także dowódcy kontyngentów innych państw.

 

Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w intencji żołnierzy, celebrowana przez  księdza podporucznika Przemysława Tura, kapelana XXXI i XXXII zmiany PKW.

 

O godz. 12:00 major Jacek Świder złożył meldunek o gotowości do ceremonii przekazania obowiązków Dowódcy PKW KFOR Przewodniczącemu Zespołu Przekazania Dowodzenia – pułkownikowi Zbigniewowi Ząbkowi. Po podniesieniu na maszt Flagi Państwowej i odegraniu hymnu Rzeczypospolitej Polskiej, zdający obowiązki dowódcy XXXI zmiany podpułkownik Dariusz Wojtkowiak powitał przybyłych gości i podsumował dotychczasową działalność. Następnie został odczytany Rozkaz Dowódcy Operacyjnego RSZ generała broni Marka Tomaszyckiego o zmianie na stanowisku Dowódcy PKW.

 

W dalszej części ceremonii przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym w Kosowie, było podpisanie protokołów oraz złożenie meldunku pułkownikowi Ząbkowi. Dowódca XXXI zmiany PKW przekazał Sztandar Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR nowemu Dowódcy – podpułkownikowi Arkadiuszowi Kujawie.

 

Jako pierwszy zabrał głos Przewodniczący Zespołu Przekazania Dowodzenia, który podziękował żołnierzom XXXI zmiany za wzorowe wykonanie zadań mandatowych, a żołnierzom XXXII życzył powodzenia, żołnierskiego szczęścia i spokoju w czasie zadań mandatowych.

 

Następnie zabrali głos: pułkownik Michael Detomo, dziękując za wspólną służbę i profesjonalne wykonywanie zadań, dowódca XXXI zmiany podpułkownik Dariusz Wojtkowiak wyraził swoją wdzięczność za sumienne wykonanie zadań. Następnie Dowódca XXXI zmiany podpułkownik Arkadiusz KUJAWA w swoim przemówieniu zapewnił, że będzie kontynuatorem dotychczasowych działań na rzecz utrzymania stabilizacji i pokoju w Kosowie.

 

Na zakończenie poczty sztandarowe dokonały zmiany flagi na maszcie kontyngentu. Flagę 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego z Koszalina zastąpił proporzec 1 batalionu zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich z Orzysza/ 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, stanowiącego trzon XXXII zmiany PKW KFOR w Kosowie.

 

Zwieńczeniem uroczystości przekazania dowodzenia Polskim Kontyngentem Wojskowym KFOR była defilada pododdziałów oraz odsłonięcie pamiątkowej ściany pamięci na której zawisną tabliczki kolejnych zmian polskiego kontyngentu wojskowego w Kosowie.

 

 

 

tekst: porucznik Grzegorz Jasianek
zdjęcia: kapitan Janusz Głębocki

 

‹‹ cofnij