AKTUALNOŚCI
26 02 2015
Polsko – amerykańska wymiana doświadczeń
  • drukuj

 

Delegacja amerykańskich żołnierzy Gwardii Narodowej Stanu Illinois spotkała się z oficerami Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Celem trzydniowej wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu reagowania kryzysowego oraz współpraca podczas przygotowania tegorocznej edycji ćwiczenia RENEGADE / KAPER-15.

 

Rozmowy dotyczyły przede wszystkim polskich i amerykańskich procedur cywilno – wojskowych obejmujących obszary współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i z morza. Uczestnicy przyznali zgodnie, że tego typu spotkania polegające na efektywnej współpracy i wymianie doświadczeń to najlepsza droga do uzyskania synergii działań, a przez to zwiększenia skuteczności reagowania na zagrożenia. Podkreślono, że ze wspólnych przygotowań do wielopodmiotowych ćwiczeń kryzysowych płynie wiele korzyści. Pozwolą one bowiem zweryfikować system reagowania służb, pracę sztabów i zespołów zarządzania kryzysowego, będą także okazją do bieżącej weryfikacji istniejących procedur, instrukcji i planów oraz zasad współdziałania z innymi instytucjami i resortami, dając jednocześnie podstawę do pozyskania potencjalnych obszarów dalszej współpracy.

 

Jednym z punktów wizyty amerykańskiej delegacji pod kierownictwem majora Jamesa Fishera było także spotkanie w Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwie Komponentu Powietrznego (COP-DKP), gdzie amerykanie zostali zapoznani z rolą i zadaniami realizowanymi przez COP-DKP także podczas przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym typu RENEGADE.

 

                                    

                                                                           ***

 

 

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych przygotowuje kolejną edycję ćwiczenia z zakresu reagowania kryzysowego pk. RENEGADE / KAPER. Podobnie jak podczas wcześniejszych tego typu przedsięwzięć celem ćwiczenia będzie zgrywanie i sprawdzenie procedur współdziałania i przeciwdziałania zagrożeniom terrorystycznym z powietrza i morza. Po raz pierwszy ćwiczenie będzie miało charakter wielonarodowy.

Dowództwo Operacyjne RSZ cyklicznie – dwa razy w roku prowadzi ćwiczenia typu RENEGADE / KAPER, jest to następstwem tego, że zadania ministra obrony narodowej w zakresie przeciwdziałania atakom terrorystycznym z powietrza oraz wzmocnienia ochrony granicy państwowej od strony morskiej wykonuje Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych.

 

 

tekst: mjr Agnieszka Kossowska

zdjęcia: str. chor. mar. Arkadiusz Dwulatek, mjr Krzysztof Urbaniak

‹‹ cofnij