AKTUALNOŚCI
12 09 2014
Polska pomoc medyczna
  • drukuj

Polski personel medyczny służy swoją pomocą medyczną nie tylko żołnierzom ale i też mieszkańcom Afganistanu. Mieszkańcy okolic bazy Bagram bowiem często szukają pomocy medycznej u żołnierzy koalicji.

 

Bycie medykiem to nie zawód, ale powołanie do niesienia pomocy i działania na rzecz innych, tych którzy jej potrzebują. Każdy lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny z polskiego kontyngentu składał przysięgę a teraz nie może być obojętny na los  innych i jest zobowiązany do udzielanie pomocy wszystkim tym, którzy będą jej kiedykolwiek potrzebować. W skład XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego wchodzi Zespół Zabezpieczenia Medycznego, który  jest komórką wewnętrzną kontyngentu bezpośrednio podporządkowaną Dowódcy kontyngentu. Nie ma już teraz polskiego  szpitala wojskowego z prawdziwego zdarzenia, który funkcjonował na poprzednich zmianach. Teraz praca polskich medyków opiera się o ambulatorium mieszczące się kontenerach. W tych kontenerach można znaleźć punkt przyjęć, aptekę oraz  punkt opatrunkowy oraz wszystko, co niezbędne, aby nieść pomoc potrzebującym i chorym. 

 

Działalnością Zespołu kieruje Dowódca Grupy – Szef Służby Zdrowia major lekarz Adam Paszkowski, który w Polsce pełni obowiązki Szefa Sekcji Ewakuacji Medycznej w Wojskowym Ośrodku Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu i jest specjalistą Wojskowej Medycyny Morskiej i Tropikalnej. Głównym zadaniem Zespołu Zabezpieczenia Medycznego XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego jest zabezpieczanie medyczne działań polskich żołnierzy stacjonujących w bazie Bagram. Polscy medycy niosą też pomoc medyczną potrzebującym mieszkańcom Afganistanu, którzy często się zgłaszają z swoimi problemami do polskich lekarzy.

 

Polscy lekarze z XV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego nawiązali współpracę z lekarzami z Korei. Udzielają oni dwa razy w tygodniu pomocy Afgańczykom w koreańskim szpitalu w bazie Bagram, do którego przychodzą po pomoc dla żołnierzy koalicji okoliczni mieszkańcy. Pomoc medyczna, którą polski personel medyczny udziela potrzebującym mieszkańcom Afganistanu w koreańskim szpitalu jak i w polskiej bazie spotka się z dużą aprobatą i zadowoleniem ze strony afgańskich rodzin. Do koreańskiego szpitala licznie przybywają Afgańczycy, którzy pragną skorzystać z udzielanych przez żołnierzy koalicji konsultacji i badań lekarskich. Medyczne akcje pomocowe dla ludności lokalnej nie są niczym nowym dla polskich żołnierzy.  Odbywają się one od początku przebywania polskich żołnierzy w Afganistanie i zawsze cieszyły się one dużą popularnością wśród Afgańczyków. Medyczne akcje pomocowe są kontynuowane obecnie przez XV zmianę. Afgańczycy, polski personel medyczny traktują z dużym szacunkiem i poważaniem za profesjonalizm w działaniu i zaangażowaniu oraz okazywane serca potrzebującym. Koalicjanci wykorzystują obecność w Afganistanie naszego wykwalifikowanego personelu medycznego, bowiem jego działalność na rzecz okolicznych mieszkańców wpływa pozytywnie na wizerunek żołnierzy ISAF wśród afgańskiego społeczeństwa. Pomoc medyczna udzielana afgańskim sąsiadom bazy Bagram spotka się z dużym zainteresowaniem z ich strony.

 

Polscy medycy lubią  pomagać potrzebującym Afgańczykom. Praca ta przynosi im dużo satysfakcji i zadowolenia. Jak mówią oni sami, największym podziękowaniem dla nich jest zawsze uśmiech wdzięcznego pacjenta za udzieloną mu pomoc.  „Udzielanie pomocy medycznej potrzebującym ludziom to nasz obowiązek. Tutaj w Afganistanie, widzimy że jesteśmy szczególnie potrzebni a nasza praca jest bardzo ceniona przez Afgańczyków. Wszystkich naszych  pacjentów witamy z uśmiechem i traktujemy jednakowo. U nas każdy, bez względu na to czy jest polskim żołnierzem czy afgańskim cywilem zawsze otrzyma fachową pomoc” – mówi major lekarz Adam Paszkowski.

 

 

Tekst: kpt. Leszek Radzik

Zdjęcia: Archiwum XV zmian PKW

 

‹‹ cofnij