AKTUALNOŚCI
02 07 2014
Centrum Operacji Lądowych z nowym dowódcą
  • drukuj
Tadeusz Dytko

2 lipca br. dowódca 2KZ-DKL gen. dyw. Janusz Adamczak przekazał sztandar i dowodzenie gen. bryg. Cezaremu Podlasińskimu, który jest pierwszym dowódcą powołanego 1 lipca Centrum Operacji Lądowych-Dowództwa Komponentu Lądowego w Krakowie.

 

Tym samym zamknęła się ponad trzynastoletnia historia 2. Korpusu Zmechanizowanego, jednostki bardzo zasłużonej dla Wojska Polskiego, małopolski i królewskiego Krakowa. 2. Korpus Zmechanizowany został sformowany w marcu 2001 roku. Jako pierwszy związek operacyjno-taktyczny Sił Zbrojnych uzyskał natowskie potwierdzenie osiągnięcia interoperacyjności z siłami NATO. Kadra Korpusu organizowała i prowadziła ćwiczenia certyfikujące kolejne Polskie Kontyngenty Wojskowe do służby w Iraku i Afganistanie. Korpusem dowodzili znakomici dowódcy, którzy później zajmowali najwyższe stanowiska w Wojsku Polskim i NATO. Nowa struktura, która powstała na bazie Korpusu, doskonale wpisuje się w obecny system dowodzenia w polskim wojsku. Utworzenie tej jednostki na mapie wojskowej Polski jest efektem kontynuowanego w resorcie obrony narodowej „procesu racjonalizacji systemu kierowania i dowodzenia silami zbrojnymi". W uroczystości udział wzięli: bezpośredni przełożony Centrum Operacji Lądowych - Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. broni Marek Tomaszycki, szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych gen. broni Edward Gruszka, dowódca Centrum Operacji Specjalnych gen. bryg. Jerzy Gut, gen. bryg. Andrzej Tuz z Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, zastępca dowódcy 11 Dywizji Kawalerii Pancernej gen. Bryg. Zbigniew Smok, dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej gen. bryg Sławomir Kowalski oraz dowódca krakowskiego garnizonu, dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej gen. bryg. Adam Joks. Licznie też przybyli byli oficerowie Krakowskiego Okręgu Wojskowego, generałowie w stanie spoczynku: Zenon Bryk, Piotr Pcionek i Zdzisław Wijas. Tradycyjnie w tego typu przedsięwzięciu nie mogło zabraknąć kombatantów, przedstawicieli władz małopolski i miasta Krakowa, braci kurkowych oraz młodzieży szkolnej.

Generał Tomaszycki z satysfakcją odnotował fakt, iż 1 lipca 2014 roku, w 10. rocznicę utworzenia Dowództwa Operacyjnego powołano w Krakowie właśnie Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego. Generał wiele ciepłych słów skierował pod adresem zdającego obowiązki gen. dyw. Janusza Adamczaka, zaliczając go do jednego z najwybitniejszych polskich dowódców, którego czeka jeszcze wielka kariera, a już w najbliższym czasie struktury NATO w Brunssum. Z kolei gen. Adamczak odniósł się do okresu dowodzenia Korpusem. Chociaż, jak podkreślił, był to krótki epizod dowódczy, to jednak spod Wawelu wywozi znakomite wspomnienia. I to żal, że ta kadencja nie trwała dłużej. A zdaniem generała był to bardzo trudny okres koncentracji i wysiłków skierowanych na jak najlepszym przygotowaniu kadry zawodowej i pracowników wojska do nowych struktur.

Nowy dowódca gen. bryg. Cezary Podlasiński, który jeszcze nie tak dawno dowodził PKW Afganistan, nie ukrywał zaskoczenia, że po powrocie z misji zostaną mu powierzone obowiązki pierwszego dowódcy Centrum Operacji Lądowych, że przejmie nową strukturę z tak bogatymi tradycjami, doświadczeniem i historią. Obiecał, że jako dowódca będzie kontynuatorem dokonań swoich poprzedników, także na polu współpracy z organizacjami samorządowymi, kombatanckimi i młodzieżą. Podczas swojego wystąpienia przyznał, iż jest synem żołnierza 2. Polskiego Korpusu i dlatego ma jeszcze większą satysfakcję z tego, że będzie kierował nową jednostką, która bezpośrednio dziedziczy tradycje żołnierzy gen. Władysława Andersa.

Po przekazaniu sztandaru i okolicznościowych wystąpieniach kilkunastu żołnierzy zawodowych i pracowników wojska uhonorowano dyplomami, wyróżnieniami, a gości - medalem pamiątkowym 2KZ-DKL. Dowódca operacyjny pamiątkowym ryngrafem wyróżnił gen. Adamczaka. Załoga 2KZ-DKL uhonorowała swojego dowódcę miniaturą Lajkonika oraz obrazem z krakowskim motywem.

Gen. bryg. Cezary Podlasiński (ur.1961) jest absolwentem Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu, Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, oraz podyplomowych studiów z zakresu Integracji Euroatlantyckiej i Bezpieczeństwa w Wyższej Szkole Humanistycznej, a także podyplomowych studiów bezpieczeństwa narodowego w Akademii Obrony Narodowej. Posiada bogate doświadczenia służby jednostkach liniowych, Sztabie Generalnym Wojska Polskiego i Dowództwie Wojsk Lądowych. W 2006 r. w ramach VII zmiany PKW w Iraku (2006-2007), zajmował stanowisko szefa Sztabu Wielonarodowej Dywizji Centrum – Południe. Od lipca 2008 do 30 czerwca 2011 r. pełnił obowiązki Szefa Centrum Dowodzenia w Dowództwie Operacyjnym Sił Zbrojnych RP. 1. lipca 2011 r. został wyznaczony na stanowisko dowódcy 10. Brygady Kawalerii Pancernej. Przygotował i dowodził XIV zmianą PKW Afganistan. 26 czerwca br. zdał obowiązki dowódcy brygady. W dniu 2. lipca został pierwszym dowódcą Centrum Operacji Lądowych – Dowództwie Komponentu Lądowego.

Tekst i foto: Tadeusz Dytko

‹‹ cofnij