24 02 2017 BiH - zawody strzeleckie 23 lutego 2017 r. w Polskim Kontyngencie Wojskowym wykonującym zadania mandatowe w Bośni i Hercegowinie w składzie XII zmiany PKW EUFOR ALTHEA odbyły się zajęcia ze szkolenia ogniowego, w ramach których zostały przeprowadzone zawody strzeleckie ... 23 02 2017 Łącznościowcy z PKW Afganistan Dobry łącznościowiec to profesjonalista i specjalista w danej dziedzinie łączności i informatyki. Żołnierz, który przejawia własną inicjatywę w usprawnianiu systemu łączności, posiada wiedzę specjalistyczną na poziomie mistrzowskim i sam – bez nacisku ze strony przełożonych ... 21 02 2017 Gen. Brigham w COLąd - DKL Z krótką wizytą w Centrum Operacji Lądowych – Dowództwo Komponentu Lądowego (COLąd-DKL) przebywał generał brygady David Brigham, zastępca dyrektora od spraw strategii, planowania i polityki armii Wojsk Lądowych USA. Gościa przywitał szef sztabu Centrum Operacji ... 21 02 2017 COMEUFOR w LOT 19 lutego 2017r. dowódca operacji EUFOR ALTHEA (COMEUFOR) gen. dyw. Friedrich Schrotter odwiedził polski Zespół Łącznikowo - Obserwacyjny (LOT) w m. Doboj. Celem spotkania była wizytacja lokalizacji zespołu, miejsca zakwaterowania i wyposażenia, jak również zapoznanie ...
21 02 2017
W poniedziałek, 20 lutego, okręty Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO Grupa 2 ćwiczyły wspólnie z jednostką patrolową Marynarki Wojennej Czarnogóry. Przed wyjściem na morze okręty cumowały w czarnogórskim porcie Bar, gdzie polscy marynarze gościli na pokładzie swojego okrętu ambasador RP w Podgoricy Panią Irenę ...
21 02 2017
Żołnierze kompanii manewrowej XXXV zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego KFOR w Kosowie wraz z plutonem amerykańskim uczestniczyli w szkoleniu kontroli nad tłumem. W bazie Camp Nothing Hill polscy i amerykańscy żołnierze doskonalili swoje umiejętności podczas szkolenia z zakresu panowania nad tłumem (ang. CRC - Crowd and ...
20 02 2017
18 lutego 2017 r. Polski Kontyngent Wojskowy w Bagram odwiedził zastępca dowódcy 207 korpusu ANA stacjonujący w m. Harat, generał brygady Nikpai Haidar. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń z dotychczasowej współpracy podczas wspólnie realizowanych zadań. Wymieniono informacje z zakresu działalności szkoleniowo – doradczej oraz wzmacniania ...
20 02 2017
Ze względu na skromny budżet państwa pomoc humanitarna to dla wielu instytucji w Bośni i Hercegowinie jedyna możliwość, aby powrócić do dobrej kondycji sprzed wojny. Sytuacja w regionie uległa pogorszeniu w wyniku powodzi, która nawiedziła północną część kraju w 2014 roku. W związku z powyższym ...