28 07 2016 Pożegnanie oficerów z Dowództwem Operacyjnym W obecności sztandaru wojskowego kadra i pracownicy resortu obrony narodowej pożegnali oficerów kończących zawodową służbę wojskową oraz wyznaczonych na nowe stanowiska służbowe. Uroczystość rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Szefa Sztabu generała brygady pilota Tadeusza ... 27 07 2016 Generał Tomaszycki w 3RBLog Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki wizytował Komendę 3. Regionalnej Bazy Logistycznej w Krakowie. Generała powitali dowódca Centrum Operacji Lądowych - Dowództwo Komponentu Lądowego gen. dyw. Cezary Podlasiński, szef Inspektoratu Wsparcia Sił ... 27 07 2016 Wizyta attaché obrony Finlandii w DO ... Podpułkownik Jussi Uolevi Anttila, kończący służbę na stanowisku attaché obrony Finlandii, odwiedził Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. W spotkaniu uczestniczył także jego następca podpułkownik Bruce Heikki Olavi. Z oficerami spotkał się Szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego ... 25 07 2016 Rekonesans RCD w Krakowie Dowódca Resortowego Centrum Dowodzenia, które z ramienia Dowództwa Operacyjnego RSZ koordynuje wsparciem działań Sił Zbrojnych RP na rzecz Światowych Dni Młodzieży - gen. bryg. Andrzej Tuz wraz z dowódcą Zespołu Dowodzenia COLąd-DKL - gen. dyw. ...
24 07 2016
W dniach 20–22 lipca br. Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych generał broni Marek Tomaszycki towarzyszył Ministrowi Obrony Narodowej Antoniemu Macierewiczowi podczas wizyty w Waszyngtonie, gdzie dyskutowano nt. podsumowania dotychczasowych i omówieniu przyszłych działań globalnej koalicji przeciwko tzw. państwu islamskiemu. Głównym punktem programu był udział w ...
22 07 2016
W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i turystów oraz pielgrzymów uczestniczących w Światowych Dniach Młodzieży w przestrzeni powietrznej RP zostaną wprowadzone ograniczenia dla ruchu lotniczego dotyczące lotnictwa aeroklubowego i rekreacyjnego. W szczególności obejmujące bezzałogowe statki powietrzne powszechnie zwane dronami i sportowe urządzenia latające (zarówno profesjonalne, jak ...
20 07 2016
Zespół Łącznikowo-Monitorujący (LMT – Liaison Monitoring Team) zorganizował spotkanie dowódcy Grupy Zespołów Łącznikowo Monitorujących – Południe (Joint RegionalDetachment - South) pułkownika Saima Bagci z Zastępcą burmistrza gminy Hani i Elezit (płd Kosowo) Menduhem Vlashi. W spotkaniu uczestniczyli także: Zastępca dowódcy LMT kpt. Marcin Terlecki oraz ...
19 07 2016
Realizując zadania w rejonie misji polscy żołnierze nie zapominają o życzliwości i pomocy wobec potrzebujących. W czasie trwania misji szkoleniowo – doradczej w Afganistanie Fundacja Redemptoris Missio po raz kolejny przekazała dary dla potrzebujących. Jak w wielu zakątkach świata tak i tu w Afganistanie główną ...