04 05 2016 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja "Tylko silne państwo daje przetrwanie i godziwe życie narodowi" powiedział prezydent Andrzej Duda na placu Zamkowym w Warszawie podczas obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W uroczystościach uczestniczyli także marszałkowie Sejmu i Senatu, premier, ... 04 05 2016 Majowe święta Żołnierze i pracownicy wojska Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczyli w uroczystym apelu z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja. Gen. bryg. pil. Tadeusz Mikutel, szef Sztabu Dowództwa Operacyjnego Rodzajów SZ ... 03 05 2016 Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie otrzymali medale NATO. Obchody 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Camp Marechal de Lattre de Tassigny w Novo Selo rozpoczęły się Mszą Świętą odprawioną w intencji Ojczyzny przez ... 02 05 2016 Dzień Flagi w Kosowie Kolory polskiej flagi, biel i czerwień, to symbol wolnego i niepodległego państwa. W godzinach popołudniowych 2 maja, żołnierze XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) w Kosowie zebrali się na uroczystym apelu w Camp Marechal de ...
28 04 2016
- Jesteśmy w bardzo szczególnej sytuacji, nie tylko ze względu na zbliżający się Szczyt NATO, co oczywiste, ale także dlatego, że ten zbliżający się Szczyt NATO poprzedzony jest negocjacjami (…), które rozstrzygną o tym, jaki rzeczywiście będzie kształt naszych możliwości obronnych w wymiarze całego Sojuszu, ...
25 04 2016
Do XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Kosowie przybył ostatni w tej rotacji transport logistyczny. Minęło ponad pięć miesięcy od wyjazdu żołnierzy 1 Brygady Logistycznej w Bydgoszczy na misję w składzie XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego (PKW) KFOR. W Kosowie służą oni w Narodowym Elemencie ...
25 04 2016
Żołnierze Zespołu Łącznikowo - Monitorującego XXXIII zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego po raz kolejny udzielili pomocy mieszkańcom Strpców w południowym Kosowie, przekazując środki czystości, przybory szkolne i odzież. Akcją objęto ludność albańską, stanowiącą etniczną mniejszość w tym regionie. Dystrybucję pomocy humanitarnej żołnierze poprzedzili konsultacjami z dyrektorami: ...
23 04 2016
W piątek w krakowskim Centrum zakończyła się dwudniowa synchronizacja działań wszystkich elementów ugrupowania bojowego komponentu lądowego, którymi w czerwcu w trakcie ćwiczenia ANAKONDA-16 będzie dowodził dowódca COLąd-DKL. W synchronizacji wzięli udział dowódcy związków taktycznych oraz oddziałów Wojsk Lądowych SZ RP tworzących elementy ugrupowania bojowego komponentu ...