28 06 2017 Transport logistyczny "Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym”. Cytat ten wymownie opisuje działalność logistyczną, realizowaną także w rejonie misji pełnionych w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, w tym na XXXVI zmianie PKW KFOR w ... 27 06 2017 Wizyta attaché obrony Iranu Pułkownik Khorram Lajevardi, nowy attaché obrony Iranu w Polsce złożył wizytę akredytacyjną w Dowództwie Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych. Zastępca Dowódcy Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, generał brygady dr pil. Tadeusz Mikutel zapoznał gościa z zadaniami DO ... 27 06 2017 Ljuboten zdobyty W ramach utrzymywania wysokiego poziomu sprawności fizycznej żołnierze XXXVI zmiany PKW KFOR wzięli udział w marszu kondycyjnym na górę Ljuboten w paśmie Szarska Planina. Szczyt ten znajduje się na granicy macedońsko-kosowskiej, około 80 km od ... 23 06 2017 Łotwa - eFP inauguracja Poniedziałek 19 czerwca br. był wyjątkowym dniem dla bazy wojskowej w Adazi gdzie stacjonuje brygada piechoty Narodowych Sił Zbrojnych Łotwy. Był także obfitujący w liczne wydarzenia dla służących w tej bazie żołnierzy PKW Łotwa. Od ...
23 06 2017
Dowódca oraz oficerowie polskiego Zespołu Łącznikowo-Moniturującego (Liaison Monitoring Team) spotkali się z burmistrzem gminy Hani i Elezit Panem Rufki Suma. Po przywitaniu przybyłych gości, burmistrz gminy wyraził wdzięczność w imieniu własnym oraz mieszkańców za wsparcie jakie dają siły pokojowe KFOR oraz podziękował za dobrą współpracę ...
22 06 2017
Incomnig! Incoming! Incoming! Ten sygnał oznacza tylko jedno, że Camp BAF został zaatakowany przez rebeliantów za pomocą IDF (Indirect Fire – atak rakietowy). W związku z tym cały stan osobowy musi zastosować się do obowiązujących w tej sytuacji procedur tj. położyć się w miejscu w ...
22 06 2017
Żołnierze VI zmiany PKW Afganistan RSM, której trzon stanowi 1 bz im. Szwoleżerów Mazowieckich, stanęli do rywalizacji w zawodach Road Runner Challenge. Polacy na co dzień stacjonujący w bazie w Gamberi musieli wykazać się nie lada wydolnością oraz tężyzną fizyczną biorąc pod uwagę profil zawodów ...
22 06 2017
W celu stworzenia warunków do zapewnienia bezpieczeństwa w przestrzeni powietrznej w trakcie organizowanej 41. Sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa UNESCO w Krakowie, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych zwróciło się z wnioskiem do Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej o wyznaczenie rejonów ograniczeń dla ruchu lotniczego w polskiej przestrzeni ...